KMM i skolan

 							 					 					 					 							 	 			 					Klasskort fr&aring;n Centralskolan i Solna. 				  			 		 				 				 					 					<br /><br /> 					<strong>Foto:</strong> Ok&auml;nd, , --  					<br /><strong>Kommun:</strong> Solna<strong> Socken:</strong> Solna 					<br /> 					<strong>Arkiv:</strong> Solna hembygdsf&ouml;rening <br />
En annan tids skolundervisning

Dessa webbsidor är ett resultat av KMM-programmets satsning på utveckling och testning av internetbaserad teknik och metodik för samarbete mellan museer och skolor. I och med att den satsningen tar en paus, vill vi dela med oss av de erfarenheter och idéer som kommit fram så här långt.

Här går att läsa om olika internetverktyg som kan användas i pedagogiska projekt, och ett exempel på ett sådant lärandeprojekt kan studeras i detalj. Vi presenterar också hur delprojektet KMM i skolan arbetat, vilka idéer som finns bakom och vilka öppningar som finns för framtiden.

Hoppas att de här sidorna ska vara till nytta och inspiration!

Henrik Cederberg, projektledare

Läs mer  på KMM i skolans egna webbplats