Samarbeten

Europeana.eu

En viktig del i KMM-programmets arbete är att etabera och utveckal samarbeteten med liknade projekt både inom regionerna, landet och Europa.