Mastrar

Fil - Filmjölk - ett koncept

Fil - Nagelfil - ett annat koncept

Begreppen Master och särskilt ClassMaster, liksom tanken på en gemensam resurs för auktoriteter inom KMM – på sikt även fritt användbar utanför programmet – är central i arbetet med ökad kvalitet i samlingsdokumentationen och i det standardiseringsarbete som är en av grundstenarna i samsökning mellan databaser. Mastertanken har varit ett bärande kännetecken för KMM från dess start och våra försök att skapa detta system leder till både teoretiska och praktiska resultat. Praktiskt taget all information kan samlas i kontrollerade vokabulärer, som unika koncept och kopplas samman i händelsekedjor.

En samlad resurs med klassifikationssystem och andra stödsystem ska finnas till hjälp för användaren. De kommer att bygga på  koncept som fått en entydig och förankrad definition och unika identiteter. De går därmed går att hantera mycket kraftfullt i tekniska system, samtidigt som det går att skapa tydligt läsbara listor till hjälp för en mänsklig användare. KMM levererar idag bl a i formaten CIDOC CRM core och Museumdat.

Hans Rengman, Meta