Kontaktpersoner

Har du synpunkter eller frågor kontakta gärna någon av oss.

Sven Lundström, Länsmuseet Halmstad
Länsmuseichef och styrgruppens ordförande
sven.lundstrom@hallmus.se
035-16 23 01

Ann Hägerfors, Luleå Tekniska Universitet
Professor och programledare för KMM
ann.hagerfors@ltu.se
0920-49 10 24

Ann-Sofie Nygren, Stockholms läns museum
IT-samordnare
ann-sofie.nygren@lansmuseum.a.se
08-586 194 25

Bengt Wittgren, Murberget
Avdelningschef
bengt.wittgren@murberget.se
0611-886 88