Forskning

Inom KMM-programet har det bedrivits flera små forskningsprojekt. År 2009 erhöll KMM i genom en ansökan från Länsmuseet Västernorrland och Gotlands museum anslag till ett tvåårigt projekt. Se vidare "Små historier...".

En rad forskningsprojekt drivs i samarbete med KMM eller dess ingående institutioner.