Knowledge Management in Museums (KMM-programmet) var ett forsknings- och utvecklingsprojekt som drevs av sju länsmuseer, ett universitet och flera småföretag. Projektet påbörjades 2005 och avslutades årsskiftet 2009/2010. Det drevs under åren flera utvecklingsprojekt med inriktning på museernas samlingar och informationshantering.

Fokus låg bland annat på samsökning och arbete med att förbättra informationen i museernas databaser. Till detta kom webbpresentationer via lokala kulturarvsportaler. KMM-programmet och samarbetade med flera liknande projekt både i Sverige och i EU.

Flera av projekten drivs vidare av de ingående institutionerna och som samarbeten i andra former. Har du frågor om projektet hör gärna av dig.
Foto: Länsmuseet Halmstad

Bonadsmålning på papper.
Foto: Länsmuseet Halmstad

Foto: Västergötlands museum

Lass med takspån draget av oxar.
Foto: Västergötlands museum